标签 Silisyum Karbür 下的文章

Sinterleme yardımcıları olarak C ve B4C elementleri içeren silisyum karbür seramikler katı faz sinterlenmiş seramiklerdir ve sinterleme işlemi esas olarak 2150 ° C'lik optimum sinterleme sıcaklığı ile difüzyon mekanizması tarafından kontrol edilir. Uygun C + B4C sinterleme katkı maddeleri içeriğini basınçsız sinterlenmiş silisyum karbür ekleyin, bu işlem basit ve kontrolü kolaydır, kütüğe kıyasla seramik sinterleme yaklaşık% 30 hacim büzülmesine sahiptir, daha yüksek bir yoğunluk elde edebilirsiniz, silisyum karbür seramiklerin iyi mekanik özellikleri.

- 阅读剩余部分 -