2023年6月

Yapısal seramik üretiminde kullanılan endüstriyel Alüminyum oksit, tamamen α-Al2O3'e dönüşmesi için daha yüksek sıcaklıklarda kalsine edilir. Kristalografik dönüşüm sırasında meydana gelen büzülme ve yerel sinterleme, Al2O3'ün parçacık boyutu bileşiminde bir değişikliğe neden olur - ince parçacıkların sayısı artar. Kalsinasyon işlemi aynı zamanda endüstriyel Al2O3'ün kalsine edilmemiş 0,85g/cm3, 1500°C'de kalsinasyondan sonra 1,1-1,2g/cm3 ve 1700°C'de kalsinasyondan sonra 1,5-1,6g/cm3 olan yığın yoğunluğunda da önemli bir değişikliğe neden olur.

- 阅读剩余部分 -